Afspraken maken binnen een relatie

Relatieproblemen oplossen en voorkomen:  het principe van afspraken maken binnen een relatie

Er bestaat een effectieve manier van relatieproblemen oplossen. In dit artikel gaan we dit uitgebreid behandelen.

De manier is zowel simpel als effectief. Zeker ook als de relatieproblemen al zijn gegroeid. Ik doe hier op het principe van afspraken maken binnen een relatie. De tips die hierover gaan zullen ervoor zorgen dat je beter om kunt gaan met stress, conflicten binnen een relatie en ze zullen je helpen om relatieproblemen ook structureel op te lossen en vooral ook te voorkomen.relatieproblemen oplossen

De bereidwilligheid van beide partners om afspraken te maken binnen een relatie is erg belangrijk. Veel koppels waar ik mee samen heb gewerkt beamen dit. Ze vinden het nodig om onduidelijkheden te voorkomen. Duidelijkheid is nodig om misverstanden en relatieproblemenuit de weg te gaan. Mijn ervaring is dat het heel goed werkt als er ook echt sprake is van een veilige sfeer en een grote mate van wederzijds vertrouwen.

Daarnaast zijn er koppels die het nodig achten om met elkaar afspraken te maken vanuit een ander belang. Veelal een zakelijk of financieel belang.

Voorbeelden hiervan zijn bijv. relaties van beroemdheden die eventuele vervelende gevolgen als de relatie dreigt te mislukken veilig willen stellen en zo drama’s willen voorkomen.

Maar in dit artikel ga ik uit van situaties waarbij dergelijke grote belangen niet spelen waar het puur en alleen gaat om de bevordering van de intimiteit teneinde relatieproblemen te voorkomen.

Door het maken van afspraken krijg je duidelijkheid over waar je beiden aan toe bent. Je weet ook welke tools je kunt inzetten om ervoor te zorgen dat de relatie niet weer op de klippen loopt, en het uitloopt op een (volgende) breuk.

Eigenlijk zou je dus kunnen spreken van een soort contract tussen twee partners. Het idee is echt helemaal ok. roep niet meteen dat het onnatuurlijk is, want dat is het echt niet. Het opstellen van een ‘contract’ of ‘afsprakenlijst’ zoals bedoeld in dit artikel hoeft zeker niet te beteken dat er dan geen ruimte meer is voor enige vorm van spontaniteit binnen de relatie.

Dat staat daar namelijk geheel los van. Wil je je relatieproblemen oplossen of voorkomen? Of wil je ervoor zorgen dat je relatie gezond, gelukkig en goed blijft? In beide situatie is deze strategie echt ideaal. Wanneer je het toepast zoals het is bedoeld, dan is er zeer zeker nog ruimte voor verrassende gebeurtenissen en veranderingen.

Hoe gaat deze techniek precies in zijn werk en hoe voorkom je daarmee conflicten in de relatie?

In feite komt het er op neer dat afspraken zwart op wit worden genoteerd en vervolgens ook door beide partners worden ondertekend. Met het opstellen van zo’n lijst kan de fundering worden gelegd voor het voeren van open en eerlijke gesprekken wat vervolgens weer zorgt voor meer intimiteit.

De bedoeling is dat je samen om tafel gaat en zegt “Wat betekent het eigenlijk voor een ieder van ons dat we nu (weer) een relatie hebben? Hoe gaan we onze relatie invullen? Wat vinden we belangrijk? Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat jij je veilige en bemind voelt?”

Een ieder schrijft dus apart van elkaar op wat de wensen zijn en dat wordt vervolgens door beide partners akkoord bevonden en ondertekend. Grofweg komt het hier dus op neer. Hoe dit er concreet uit kan zien komt later in dit artikel aan bod. Maar eerst nog even de voordelen op een rij.

De voordelen van het opstellen van afspraken op papier

Veel coachees waarmee ik heb samen gewerkt vertelden me dat het inmiddels een gewoonte is geworden om regelmatig met elkaar om tafel te zitten en te bespreken of de eerder gestelde afspraken nog steeds prettig voelen, of dat ze veranderd of verwijderd moeten worden van de lijst. Deze vorm van omgang met elkaar heeft ertoe geleid dat er meer diepgang en intimiteit kwam in hun relatie.

We zullen wat voordelen opsommen

Relatieproblemen oplossen en voorkomen doe je zo:

  1. Je bent eerlijk naar elkaar

Veel dingen zijn binnen een relatie misschien als gewoon goed geworden, ondanks het feit dat ze eigenlijk helemaal niet zo gewoon zijn als het lijkt.

Wanneer je samen er de tijd voor neemt om serieus naar je relatie te kijken, dan krijg je de mogelijkheid om 100% transparant en eerlijk te zijn over wat je binnen de relatie belangrijk vindt. Wanneer je dit al in een vroeg stadium doet, dan voorkom je frustraties, ergernissen en onnodige conflicten.

  1. Je wordt bewust gemaakt wat de behoeftes zijn van je partner

Ook al lijkt het in eerste instantie misschien niet zo, maar ik kan je verzekeren dat het best romantisch is om samen met degene van wie je houdt een uitgebreid gesprek te voeren over wat de liefde van je partner voor jou eigenlijk betekent.

Je krijgt veel meer inzicht in de fysieke en emotionele behoeftes van je partner en de partner ook in die van jou.

  1. Je leert beter te communiceren

Als het eenmaal voor elkaar duidelijk is wat de wederzijdse verlangens zijn, dan wordt het ook steeds gemakkelijker om het daarover te hebben mocht dat nodig zijn.

Jij en je partner weten van elkaar dat alles open en eerlijk besproken kan worden omdat dat eenmaal zo ook de ervaring was: als eventuele moeilijke onderwerpen al aan bod zijn geweest, dan is het de volgende keer nog gemakkelijker om die te bespreken.

afspraken maken binnen een relatie

Je verschaft grote duidelijkheid in wat je van plan bent of welke plannen je hebt in de toekomst

Of je het nu hebt over onderwerpen zoals seks, geld, kinderen of godsdienst, of over hoe vaak je uit wilt met elkaar, het opschrijven van al die wensen zal je dichter tot je partner brengen dankzij de transparantie van elkaars verwachtingen.

Veel conflicten en opgekropte gevoelens komen voort uit het feit dat er niet gesproken wordt zodra men onvrede heeft met bepaalde situaties (het aangeven van je eigen behoeftes is in feite je eigen verantwoordelijkheid). Door duidelijk te maken wat je graag wilt voorkom je spanningen binnen de relatie en dat het weer uitloopt op een breuk.

  1. Je gaat bewuster om met het maken van keuzes

Koppels hebben meer kans dat hun relatie ook werkelijk zal slagen als ze niet alles als ‘ vanzelfsprekend’ beschouwen. zodra je de dingen niet meer als vanzelfsprekend ervaart zul je ook merken dat er meer behoefte is aan duidelijkheid. Daarom is het opstellen van regels op papier om verdere relatieproblemen te voorkomen en op te lossen zo fijn. Niets is namelijk vanzelfsprekend. Ook niet de liefde van je partner voor jou, en andersom ook niet.

Waarom zou je afspraken maken binnen een relatie en deze noteren op papier?

Als je samen met een brainstormsessie bent gestart, is het goed even stil te staan bij de vraag “waarom doen we dit eigenlijk? wat is het doel hiervan?”

Waar ben je eigenlijk in eerste instantie naar op zoek?

Is het de veiligheid? de geborgenheid? of is het simpelweg een leuke oefening die je uit wilt testen? Of ook nog mogelijk: wil je ontdekken wat jullie doel is voor de toekomst en wil je die helder hebben?

Wat het ook moge zijn, ontdek het in elkaar en verwoord het voor elkaar tijdens jullie brainstormsessies.

Wat moet er in onze afsprakenlijst allemaal staan?

Hier een aantal voorbeelden van afspraken die je samen kunt overwegen:

– Afspraken over uitgaan (wanneer, hoe vaak, wat voor uitjes, wie plant ze, bedenkt ze, hoeveel avonden minimaal thuis etc)

– Hoe laten jullie elkaar zien dat je verantwoordelijkheid neemt (dit kan betrekking hebben op gezondheid, geluk, carrière, emotionele groei en persoonlijke ontwikkeling etc.)

– Hoe staat het met het evenwicht in de relatie? Is er ruimte voor activiteiten los van elkaar? en hoe verhoudt dat zich tot intimiteit? (hoeveel tijd spendeer je in activiteiten die je alleen wilt doen, en hoeveel tijd voor activiteiten samen? hoeveel tijd willen jullie spenderen voor vrienden? voor vakanties die jullie apart willen nemen?)

– Hoe ga je om met meningsverschillen /tijdstip hoe laat je naar bed gaat / hoe duidelijk ben je in wat je wilt

– Hoe bescherm je de relatie (bijv. nooit gaan dreigen zoals met “en anders kappen we ermee” tijdens een ruzie bijvoorbeeld)

– Hoe verdeel je de huishoudelijke taken?

– Hoe willen jullie elkaars verjaardag vieren?

– Spreek je met elkaar af dat je niets geheim houdt voor elkaar? of vinden jullie dat er ruimte moet zijn om bepaalde dingen niet te zeggen? te denken? zo ja, geef voorbeelden

Consequenties als je je niet kunt houden aan de afspraken

Ik raad je aan dat je de afspraken meer beschouwt als intenties en richtlijnen dan een echt rigide ‘contract’ die ervoor is bedoeld om elkaar op de vingers te kunnen tikken.

Het is namelijk heel begrijpelijk dat het niet altijd haalbaar is wanneer je bijvoorbeeld afspreekt dat bepaalde problemen onmiddellijk dienen te worden besproken.

Wanneer je merkt dat dat gebeurt, zeg dan liefdevol tegen je partner dat je hem of haar wilt herinneren aan de eerder gemaakte afspraak, en start dan opnieuw vanaf dat punt.

Vergeet niet dat je mens bent. Het is ok als het af en toe niet goed gaat. Zie deze afspraken als een kompas die je relatie richting geeft.

Voorbeelden van afspraken binnen een relatie

Hier is de beste manier om met het concept te starten: afspraken voorstellen, welke onderwerpen moeten er in worden opgenomen, tot slot ondertekenen.

Begin met opschrijven:

Ik (je voornaam) en ( je partnersnaam) hebben besloten een aantal afspraken op papier te zetten zodat we eventuele relatieproblemen kunnen oplossen en voorkomen. We starten vandaag op …..(datum)

In onze relatie komen we samen overeen dat (en vanaf hier neem je de onderwerpen op)

Een boost geven aan een relatie die op de klippen is gelopen

Veel mensen hebben mij gevraagd hoe ze weer een boost zouden kunnen geven aan een relatie die onlangs is hersteld.

Hier volgt nog een korte opsomming van zaken die je wellicht kunnen inspireren (sommige zijn tips die ik zelf heb toegepast, enkele heb ik geleerd in gesprekken met coachees, en andere tips heb ik ook aangeraden aan klanten omdat ik vond dat ze zo goed pasten bij hun specifieke situatie)brainstormen in relatie

– We besluiten om elkaar nooit te bedreigen (noch tijdens ruzies, noch in elkaars afwezigheid naar anderen toe)

– We nemen ieder onze verantwoordelijkheid zoals het uiten waar onze behoeftes liggen, welke angsten en zorgen hebben etc

– We nemen bewust ook tijd voor onszelf (of dat nu alleen is, samen met vrienden, vakanties apart van elkaar)

– We gaan minimaal 1x per week met elkaar uit

– Ons doel is om elkaar te helpen om vooruit te komen en geduldig te zijn met onszelf. We leggen geen druk op elkaar door te zeggen dat dat doel binnen een bepaalde periode bereikt moet zijn

– We doen ons best om elkaar ruimte te geven en erkennen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de problemen van de ander

– We komen overeen dat een ieder van ons zorgt voor de eigen gezondheid zodat we het beste kunnen geven van onszelf in onze relatie

– We komen overeen dat het de verantwoordelijkheid van een ieder is om gelukkig te zijn met zichzelf en dit geluk met elkaar te delen

– We zullen elkaar altijd de waarheid vertellen, zelfs als het moeilijk is of als die waarheid de ander kan kwetsen

– We vertrouwen erop dat we altijd rekening zullen houden met het belang van de ander

– We geven ruimte aan de drie hoofdentiteiten binnen onze relatie… ‘jij, ik en de relatie’

– Een keer per week zullen we er de gehele dag voor elkaar zijn, zonder telefoon of andere afleidingen

– We accepteren van elkaar dat de ander bepaalde dingen anders kan aanvoelen. Uitingen van emoties die daarbij horen accepteren we eveneens en beloven elkaar dat we die emoties niet direct zullen betrekken op onszelf.

– We beloven dat als de emoties hoog oplopen we tegen elkaar zeggen “Time out voor nu schat, we komen hier later op terug, maar weet dat ik van je hou” zoals bijvoorbeeld als we voelen dat we onszelf moeten verdedigen of in paniek raken.

– We zijn er voor elkaar, zowel in blijde momenten als in tegenspoed

– We spreken af dat we open en eerlijk zijn over uitgaven

– We spreken met elkaar af dat we geduldig zijn als dat nodig is

De effectiefste manier van relatieproblemen oplossen: afspraken herzien van tijd tot tijd

Mensen veranderen nu eenmaal. Relaties ook. Ook prioriteiten kunnen veranderen, dus zorg ervoor dat je tijdig met elkaar bespreekt of alles nog wel geldt, wat zou moeten veranderen en waar en waarom het mis loopt op bepaalde punten.

Denk bijvoorbeeld aan een herevaluatie om de 3 – 4 maanden . Zorg er in ieder geval voor dat het geen obsessie wordt en dat het goed voelt en de afspraken niet in een vergeethoekje raken.

Wanneer je de afspraken zo’n 4x per jaar doorneemt is dat meer dan genoeg

Tot slot : Waar te beginnen voor het hebben van een goede en gelukkige relatie?

Kom eerst maar eens in actie. Stuur dit artikel door naar vrienden of mensen waarvan je denkt ‘die zou er wellicht nog wel eens wat aan kunnen hebben’ of misschien denk je zelf ‘dit klinkt geweldig. Laten we dit doen” en start je eerste brainstormsessie. Print de afspraken uit, onderteken ze. Het principe is eenvoudig maar het werkt, als je maar in het achterhoofd houdt dat ze bedoeld zijn als richtlijn.

 

 

Afspraken maken binnen een relatie by
Klik hier om een reactie achter te laten 0 reacties