JE EX TERUGWINNEN MOEILIJK? 
Je bent in de categorie:        RELATIEPROBLEMEN    

Volg mij ook op:

ABONNEER Je OP MIJN PODCASTS (klik op de groene balk)

Mijn ex geeft mij overal de schuld van

Hoe kun je effectief reageren op beschuldigingen van je ex of partner om zo een betere relatie krijgen

Het kan belangrijk zijn voor je ex om jou overal de schuld van te geven. Je ex staat er niet op te wachten om het zo snel op te geven, ook al beschadigt zijn/haar gedrag de relatie. Als het je lukt om uit je verdedigende rol te stappen en de situatie vanuit een ander perspectief te zien, te kijken naar het effect die de beschuldigingen hebben op je ex, dan zal je aanzienlijk je kansen vergroten om je ex terug te winnen om er uiteindelijk een betere relatie voor terug krijgen.

Voorbeelden van beschuldigingen

Hoe zien beschuldigingen van je ex of partner er eigenlijk uit?

  • Je ex beschuldigt je van de problemen die ontstaan zijn in de relatie
  • Je ex geeft je de schuld dat hij/zij niet gelukkig is
  • Jullie zijn beiden ontevreden over de relatie
  • Je ex weigert te kijken naar zijn/haar fouten
  • Je ex geeft je de schuld voor de manier hoe hij/zij denkt, praat of zich gedraagt
  • Zodra je het over jullie relatie wil hebben, eindigt het gesprek met een beschuldiging
  • Je voelt je gefrustreerd en sluit je in jezelf op als je de schuld krijgt van je ex
  • Je vraagt je vaak af of de dingen vaak aan jou liggen en waarom je ex het zo lang bij jou heeft kunnen uithouden

Hoe vaker deze voorbeelden zich in jullie relatie voordoen, des te groter de rol van beschuldigingen in jullie relatie.

Waarom je ex je overal de schuld van geeft

Je ex voelt zich onzeker en wil zichzelf beschermen

Vrijwel altijd is de reden dat de een de ander beschuldigt te wijten aan onzekerheid, en de wens zichzelf te willen beschermen. Op die manier kan de verantwoordelijkheid buiten zichzelf worden gelegd. “Als ik mijn ex de schuld zou geven, dan zou ik hem/haar kwetsen en zouden we ruzie krijgen. Maar als ik mezelf de schuld zou geven, dan zou ik mezelf een idioot voelen en mezelf kwijt raken” Ex partners die niet anders kunnen dan hun partner te beschuldigen, voelen zich daardoor gerustgesteld, ook al veroorzaakt dat conflicten.

Hebben zij zelf veel problemen, ook al hebben die problemen weinig te maken met de relatie, dan zal de partner de eerste zijn die de schuld zal krijgen. Ze beschermen liever hun zelfvertrouwen dan de relatie. Hoe onzekerder een persoon is, des te groter de behoefte om de partner overal de schuld van te geven.

De ander de schuld geven uit gewoonte

Ik ben ervan overtuigd dat iedere partner het liefst wel een harmonieuze relatie zou willen hebben. Als je (ex) partner je overal de schuld van geeft, dan is het heel goed mogelijk dat hij of zij niet weet hoe met problemen om te gaan. Ongetwijfeld heeft je ex van zijn/haar ouders nooit geleerd hoe hij of zij problemen anders kan oplossen dan behalve door de ander van alles de schuld te geven. Hoe problemen opgelost kunnen worden door met elkaar samen te werken of de ander te helpen.

Probeer je de beschuldigingen van je ex te stoppen (door bij voorbeeld te dreigen met een scheiding) dan zal je ex de situatie alleen maar nog erger maken. Je ex zal dan op een nog primitievere manier proberen onder zijn/haar verantwoordelijkheid uit te komen.

Je (ex) partner zal zich bij voorbeeld emotioneel van je kunnen afsluiten, of zich boos maken. Hij of zij kan zich depressief opstellen, of grijpen naar drugs of alcohol. Ook al zullen daarmee de beschuldigingen stoppen, de relatie wordt er in ieder geval niet beter op. Mensen die de vaardigheid missen om problemen op te lossen zullen de situatie alleen nog maar erger maken als ze onder druk staan. Dit is nog een reden waarom het niet verstandig is je ex in te laten zien dat hij of zij fout zat. Mensen die anderen overal de schuld van geven zijn niet in staat te kijken naar hun eigen gedrag en aandeel.

Mijn ex geeft mij overal de schuld van om zichzelf beter te voelen

Het positieve van het feit dat je ex je overal de schuld van geeft is dat hij of zij zich realiseert dat er een of meerdere problemen zijn die moeten worden opgelost. Wat bedoel ik hier precies mee?

Sommige partners ontkennen dat er problemen zijn en verbergen zich liever dan dat ze erover praten. Eigenlijk is het ontkennen van het bestaan van probleem erger dan overal de schuld van krijgen. Ook is deze problematiek lastiger te verhelpen. Zodra partners ontkennen dat er een probleem is, zullen ze eerst moeten worden overtuigd dat die problemen er wel degelijk zijn, alvorens er gewerkt kan worden aan verbetering van de relatie.

Een partner die de ander overal de schuld van geeft zal ermee stoppen als hij of zij zich niet meer betrokken voelt in de relatie. Als je ex partner dus opeens stopt met jou overal van alles de schuld te geven, dan kan dat ook betekenen dat de relatie hem of haar niets meer kan schelen. De volgende stap is dan een breuk of scheiding. Hiermee wil ik dus zeggen dat als je ex je overal de schuld van geeft, dit betekent dat hij of zij zich toch nog betrokken voelt bij het welslagen van de relatie. Om de relatie te redden ziet hij of zij dan als enige mogelijkheid om jou overal de schuld van te geven.

Een ander beschuldigen leidt tot zelfvernietiging

Als ex partner je dus overal de schuld van geeft denkt hij of zij dus dat daarmee het zelfvertrouwen zal worden beschermd, dat daarmee problemen kunnen worden opgelost en de relatie zal verbeteren. Het tegengestelde is echter waar. Leerlingen die hun leraren de schuld geven dat ze slechte cijfers halen, zullen matig werk blijven leveren en wellicht hun school niet eens afmaken. Werknemers die hun werkgever de schuld geven dat zij het zo slecht hebben, lopen grotere kans hun baan te verliezen of een promotie mis te lopen. Ondernemers die hun klanten de schuld geven, lopen grotere kans failliet te gaan. En mensen die hun partner overal de schuld van geven lopen grote kans dat hun relatie zal uitlopen op een scheiding.

Als je het beschuldigende gedrag van je ex ook herkent op andere gebieden in het leven, dan moge het duidelijk zijn dat je ex grote kans loopt nooit gelukkig te worden. Als je ex aan het experimenteren slaat met andere partners, zal je ex wellicht er op een gegeven moment wel achter komen dat het beschuldigende gedrag niet werkt. De kans is dan groot dat hij of zij langzaam aan bewust wordt van het feit dat er iets aan de hand is.

Zo niet dan zal hij of zij geconfronteerd worden met veel emotionele problemen, of misbruik van alcohol of drugs. Als jij je (ex) partner toestaat om jou overal de schuld van te geven, dan loop je grote kans dat je uiteindelijk zelf uitgeput raakt en je je partner aan de kant zet. Bedenk dat het geen uiting is van liefde als je jezelf toestaat het slachtoffer te worden van je (ex) partner.

Als je ex partner je overal de schuld van geeft, zal hij of zij weinig bereid zijn om in therapie te gaan

Omdat het doel van beschuldigen de bescherming van het zelfvertrouwen is zal al het mogelijke worden gedaan om dat te waarborgen. De meeste partners die de andere partner overal de schuld van geven beseffen zich enigszins wel dat zij een stukje verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de problemen die zijn ontstaan in de relatie, ook al blijven ze dat ontkennen. Maar in gesprekken met een therapeut of counselor komen deze frustraties vaak aan het licht.

Ex partners die hun partner overal de schuld van geven proberen steun te krijgen van de relatietherapeut. Wanneer de relatietherapeut weigert partij te kiezen en aangeeft dat beide partners verantwoordelijk zijn voor het welslagen van de relatie, dan is de kans groot dat de beschuldigende partner besluit te stoppen met de therapie en vervolgens zal hij of zij zeggen dat de therapeut de oorzaak is van alle ellende. Het komt voor dat een koppel wel tot 3 verschillende therapeuten bezoekt, waarbij steeds de therapeut de schuld krijgt.

Hoe om te gaan met beschuldigingen van een (ex) partner

Je kunt [thrive_link color='blue' link='https://liefdesverdriet.nl/skype-coaching/' target='_blank' size='medium' align='aligncenter']mijn hulp inschakelen[/thrive_link] zodat je om leert gaan met een lastige partner. Je leert dan hoe je adequaat kunt reageren op zijn of haar beschuldigingen met als doel een liefdevolle relatie op te bouwen. Je leert hoe je de volgende principes kunt hanteren waarna het beschuldigende gedrag van je ex partner geheel zal verdwijnen.

Principe 1:  Leg geen emotionele druk op je partner om de beschuldigingen te stoppen

Je (ex)partner weet precies hoe hij of zij te werk moet gaan door jou overal de schuld van te geven. Als je probeert er direct tegen in te gaan en ontkent wat je partner zegt kunnen de problemen alleen nog maar groter worden. Je wil natuurlijk voorkomen dat je partner boos wordt, of depressief raakt of een definitief eind maakt aan de relatie. Jou beschuldigen is voor je (ex) partner de enige manier om overeind te blijven zo lang hij of zij niet heeft geleerd anders met situaties om te gaan.

Principe 2:  Win het respect terug van je ex of partner

Net als dat je de beschuldigingen van je (ex) partner niet kunt stoppen door hetzelfde te doen, kun je die beschuldigingen ook niet stoppen door niets te doen. Het gaat erom dat je het respect terugwint van je ex. Mensen die hun partner overal de schuld van geven hebben een gebrek aan (zelf)respect. Je kunt beginnen met het terugwinnen van respect door duidelijk je grenzen aan te geven zodra er sprake is van verbaal of emotioneel misbruik of manipulatie. Het aangeven van grenzen zal je ex of partner heus niet kwetsen, maar hij of zij zal dan juist gaan inzien dat beschuldigen niet helpt.  Het zal voor hem of haar dan niet meer lonend zijn om jou overal de schuld van te geven.

Principe 3:  Geef grenzen aan door positief te communiceren

Ook al zal het aangeven van grenzen je ex of partner niet kwetsen, het zal voor hem of haar toch vervelend aanvoelen en je (ex) partner zal denken dat het niet fair is. Dat zal meer afstand veroorzaken in je relatie als je niet werkt aan positieve communicatie. De meeste mensen zijn geneigd om zich af te sluiten als e.e.a. niet fair aanvoelt, maar dat leidt slechts tot zelfvernietiging.

Het is belangrijk dat je liefdevol blijft, maar dat je tegelijkertijd laat zien dat er niet met je gesold kan worden en je respect verdient. Ben je té lief en vind je alles goed of ben je te meegaand, dan zul je niet het respect krijgen van je (ex) partner: ben je te hard dan zal dat afstand creëren. Ben je in staat om liefdevol te communiceren en tegelijkertijd je grenzen aan te geven, dan zal dat de manier van omgaan met elkaar drastisch veranderen, en het gedrag van je (ex) partner zal ook veranderen.

Principe 4:  Gebruik de beschuldigingen als een manier om beter te communiceren

Nadat je respect hebt weten af te dwingen, is het zaak om de manier van communiceren te veranderen. Het doel van communiceren met een beschuldigende partner is samenwerken. Zodra er sprake is van wederzijds respect zullen partners elkaar ook niet meer emotioneel beschadigen. Zodra partners met elkaar samenwerken komen ze ook dichter tot elkaar. Zodra je respect hebt weten te winnen van je ex, kun je zijn/haar beschuldigingen gebruiken om een meer productieve dialoog te laten ontstaan, die niet alleen zal helpen jullie problemen op te lossen maar die jullie ook dichter bij elkaar brengen. Elk incident van beschuldiging is weer een volgende gelegenheid om te komen tot samenwerking en zo ook dichter tot elkaar te komen.

Hier een voorbeeld:

Je ex, meneer Altijdgelijk, geeft je de schuld dat je teveel geld uitgeeft. Je hebt alles al uit de kast getrokken om hem te laten inzien dat hij ongelijk heeft, maar hij geeft niet op en gaat door met klagen. Je wordt er moe van. Dus in plaats dat je hem zegt dat hij ongelijk heeft, geef je aan dat je erkent dat de manier hoe jij geld uitgeeft een belangrijk onderwerp is.

Hij:  “Je hebt jezelf niet meer onder controle he?”

Jij:  “Wat bedoel je?”

Hij:  “Zodra je de winkel binnenstapt krijg je al de kriebels en kun je niet anders dan je geld spenderen.”

Jij:  “Ik ben blij dat je er zelf mee komt. Het feit dat ik zo gemakkelijk geld uitgeef is een belangrijk onderwerp.”

Hij:  “Nou, het zou fijn zijn als je minder onnodig je geld uitgeeft aan dingen die we niet nodig hebben.”

Jij:  “Schat, ga eens zitten en help me hoe ik daar anders mee om kan gaan.”

Hij:  (gaat aarzelend zitten, en weet niet goed wat hij kan verwachten of wat te doen. De beschuldigingen leiden tot een akkoord dat snel de angel uit zijn woede haalt).

Jij:  (Gebruik de probleemoplossende methode om het probleem te definiëren en samen tot een oplossing te komen. Daarna voelen jullie je al dichter tot elkaar gekomen. Je partner heeft een goed gevoel over zichzelf omdat hij in staat was jou te helpen).

In dit voorbeeld verviel je niet in de verdediging, en hoefde je niet te erkennen dat je de controle was kwijtgeraakt over je geldverspillende gedrag. In plaats daarvan gebruikte je zijn beschuldigingen als een gelegenheid om tot samenwerking te komen. Omdat je meer gefocused was op de uitkomst van jullie discussie dan op de beschuldigingen, was je in staat hem te helpen in te zien dat er een betere manier is om problemen op te lossen.Dat zou niet gebeurd zijn als je jezelf alleen maar had zitten te verdedigen. Wil je leren hoe je positief je problemen met je ex partner kunt oplossen? Schakel dan mijn hulp in door hier te klikken.

Denk in mogelijkheden, niet in problemen

Het is belangrijk om niet zwart-wit te denken en er bewust van te zijn dat het niet gaat om het een of het ander ofwel twee uitersten: dat je ex moet veranderen of dat jullie anders uit elkaar moeten. Er zijn tal van mogelijkheden om het respect van je ex of partner weer terug te winnen, de communicatie een andere wending te geven, meer liefde te krijgen, de aantrekkingskracht te verhogen en meer tot elkaar te komen in de relatie. Er zijn geen quick fix oplossingen, maar wel degelijke, positieve en duurzame wegen die leiden tot een harmonieuze gelukkige relatie. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft en wie ongelijk. Het gaat erom dat jullie dichter bij elkaar komen en jullie zo je gelukkig kunnen zijn.

ABONNEER Je OP MIJN PODCASTS (klik op de groene balk)

De datingsite van 2023 die perfect past bij jou

Regelmatig doen wij vergelijkend onderzoek naar de beste datingsites

Mijn naam is Marjolein. Veel mensen kennen mij onder mijn auteursnaam Michelle van den Berghe. Sinds 1997 begeleid ik als gediplomeerd relatietherapeute mensen bij liefdesverdriet en/of het terugwinnen van hun ex. Sinds 2020 ben ik gecertificeerd NLP-  Hypnotherapeut en kan ik met deze kennis krachtige veranderingen teweeg brengen bij mijn cliënten. De hulpvragen waar ik mee te maken krijg zijn heel divers. Daar waar sommigen het liefst hun ex willen vergeten willen anderen het liefst hun relatie herstellen. Wil je je ex terugwinnen, je liefdesverdriet verwerken, afrekenen met onzekerheid en sterker worden op persoonlijk vlak? Ik help je er met alle liefde bij en geef je de beste tools om te breken met oude patronen en grote veranderingen in jezelf geboren te laten worden! Je kunt op deze pagina meer lezen over mij

Laat een reactie achter
(reacties worden al dan niet goedgekeurd)

Je email wordt niet gepubliceerd. Vul hieronder je reactie en gegevens in

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Je ex terugwinnen?

Meld je aan voor onze
gratis videocursus

Liefdesverdriet.nl