• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Emotioneel afhankelijk van mijn partner

Ik ben emotioneel afhankelijk van mijn partner! Wat kan ik hieraan doen?

"Ik ben emotioneel afhankelijk van mijn partner en zou zo graag me sterk willen voelen. Ik wil zo graag dat mijn partner mij weer ziet als een stabiele krachtige man of vrouw"

Dan heb ik goed nieuws voor je! In dit artikel neem ik je mee in de wereld van hechtingsstijlen en leg ik je uit wat je zelf kunt doen om uit de lastige impasse te komen. Maar eerst even dit:

Er is een Franse uitspraak waarvan de woorden mooi op elkaar rijmen. De uitspraak  is op heel veel liefdesrelaties van toepassing. Deze uitspraak klinkt als volgt:

 ’Fuis moi je te suis et suis moi je te fuis’ ?

Letterlijk vertaald is dat
‘loop me achterna en ik wijs je af, ik wijs je af en ik loop je achterna.

Als jij je emotioneel afhankelijk voelt van je partner (je kunt je zelfs nog emotioneel afhankelijk voelen van je ex), dan zul je hier iets aan moeten doen.  Het beeld dat je partner of ex van je heeft verandert niet vanzelf.

Je zult als je emotioneel afhankelijk van  je ex bent,  hem of haar niet terug kunnen winnen zolang je er zelf niets aan doet. In dit artikel hoop ik je hiermee de beste adviezen te geven. Lees dus snel verder!

Ik ben emotioneel afhankelijk van mijn partner. Hoe zit dat met hechtingsstijlen?

In iedere relatie is er sprake van een bepaald spanningsveld. Dit wordt onder andere mede veroorzaakt door hechtingsstijlen.

Als kind word je geboren en ben je helemaal overgeleverd aan de zorg van je ouders of verzorgers. De eerste jaren van een kind zijn essentieel voor zijn of haar emotionele ontwikkeling.

ontwikkeling hechtingsstijl

Verloopt de hechting tussen kind en ouders of verzorgers op een of andere manier niet goed, dan heeft dat effect op de gevoelswereld van het kind als hij/zij eenmaal volwassen is.

Verloopt de emotionele hechting tussen ouder/verzorger en kind positief, dan ontwikkelt het kind een veilige hechtingsstijl.

Hechtingsstijlen vormen en ontwikkelen zich dus door ervaringen uit het verleden, zoals in de relatie tot de ouders/verzorgers, maar ook binnen de eigen liefdesrelaties. Met de ontwikkeling van je hechtingsstijl ontwikkel je ook je eigen overtuigingen.

Die overtuigingen en kijk op liefdesrelaties worden ook gevormd door wat je als voorbeeld krijgt voorgeschoteld vanuit je omgeving. Als je bijvoorbeeld veelvuldig ervaart dat de relaties van je vrienden of kennissen stuk lopen, dan zal dat jouw negatieve overtuigingen nog extra bekrachtigen.

Intimiteit, veiligheid, geborgenheid en vertrouwen spelen bij de ontwikkeling van de hechtingsstijl dus een centrale rol.

Al die ervaringen op het gebied van liefdesrelaties en emotionele binding zijn dus bepalend voor de manier hoe jij denkt over jezelf en anderzijds ook hoe jij denkt over anderen, in dit geval je partner of je ex.

Het kan zijn dat jouw hechtingsstijl geheel niet past bij die van je partner of ex. Sterker nog het kan zelfs zijn dat jouw hechtingsstijl de stijl van hem of haar op een bijzonder negatieve manier beïnvloedt.

Laten we eens kijken hoe dat zit.

Veel mensen komen ook bij mij met de vraag:

 “Michelle ik begrijp niet waarom mijn partner dit doet, of ik begrijp niet waarom mijn partner dit of dat zegt. Als ik dan weer zus of zo zeg of doe dan reageert mijn partner zodanig dat de sfeer meteen wordt verpest. We krijgen dan ruzie en het gaat van kwaad tot erger. Hoe kom ik uit deze vicieuze cirkel”

ik ben emotioneel afhankelijk

De eerste stap naar verandering is bewustwording. Je dient je bewust te zijn van je eigen ontwikkelde hechtingsstijl.

Vervolgens zul je er goed op moeten letten wanneer en waarom jij door bepaalde gebeurtenissen of handelingen van je (ex)partner wordt getriggerd, en of dat positief is of negatief.

Die reacties komen niet alleen voort uit de manier hoe jouw hechtingsstijl zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, maar ook uit de manier hoe de hechtingsstijl van je partner zich heeft ontwikkeld.

In dit artikel zal ik proberen je tips te geven wat je vervolgens met deze kennis kunt doen, zodat jij je niet meer emotioneel afhankelijk hoeft te voelen van je ex of partner.


Hoe je hechtingsstijl je gedrag en daarmee jouw relatie beïnvloedt

De Britse kinderpsychiater John Bowlby genaamd is de man die de hechtingstheorie heeft ontwikkeld. Vanuit zijn onderzoek en visie spreekt hij over vier verschillende stijlen.

We kunnen die verschillende stijlen op 2 manieren benaderen, namelijk vanuit de dimensie van angst/vermijding en vanuit de dimensie van zelfvertrouwen.

De hechtingsstijl bekeken vanuit de dimensie angst en vermijding

In het volgende schema zie je 4 verschillende hechtingsstijlen weergegeven.

hechtingsstijlen

Je ziet dat 70% van de mensen zich bevindt in rechter bovenhoek: de veilige hechtingsstijl. Dat is goed nieuws!

Uit wetenschappelijke onderzoek is namelijk gebleken dat de kans groot is dat veilig gehechte mensen een partner kiezen die eveneens veilig is gehecht en daarmee hebben zij ook een grote kans dat ze gelukkige relaties ontwikkelen.

Als jij zegt 'ik ben emotioneel afhankelijk van mijn ex of partner' dan wordt het hoog tijd dat je hier dus iets aan doet. Je loopt anders het risico dat je hetzelfde gedrag vertoont in eventuele volgende relaties. Zeker als je je relatie wilt verbeteren of je ex terug wilt winnen is het zeer belangrijk te begrijpen op welke manier jouw gedrag van invloed is op die van je ex. 

Iets wat jij natuurlijk ook graag zou willen ontwikkelen (want jazeker, een angstige of afwijzende hechtingsstijl kun je zeker afleren, maar daarover later meer!)

Veilig gehechte mensen hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat ze niet in de steek zullen worden gelaten. Ze kunnen zich goed open stellen voor hun partner. 

Het zijn mensen die ervan uitgaan dat ze waardevol genoeg zijn om geliefd te worden. Liefde geven en ontvangen gaat hen gemakkelijk af.

veilig gehecht koppel

Hoe zit dat met jou eigenlijk? Ongetwijfeld zul je je bevinden in één van de andere drie kwadranten: de afwijzende of vermijdende hechtingsstijl. Gelijk of niet?

In het schema zie je  verder ook dat ongeveer 10% van de bevolking zich bevindt in één van die andere drie onveilige hechtingsstijlen. Dat is gelukkig dus de minderheid.


Het verschil tussen veilig gehecht en onveilig gehecht


In het veilig gehechte en obsessief-angstig gehechte kwadrant binnen het schema, zien we wel een overeenkomst: er is een sterke behoefte aan binding. 

En je raadt het al. De overige 2 hechtingsstijlen aan de linkerkant: de afwijzend-vermijdende en angstig-vermijdende hechtingsstijl waar vermijding centraal staat daar is die behoefte aan binding in veel mindere mate aanwezig of zelfs nihil.

De obsessief-angstige mensen (het 2e kwadrant rechts onderaan) twijfelen veel over zichzelf en ondanks dat ze wel behoefte hebben aan binding, lijden ze dikwijls aan verlatingsangst. Misschien dat je na het lezen van dit artikel jezelf daarin herkent.

Mocht dat zo zijn, dan ben je er meestal onbewust van overtuigd dat je niet heel waardevol bent. Dat geldt ook in relatie tot je (ex)partner, ook al heeft hij of zij vaak genoeg geprobeerd je in te prenten dat dat wel zo is. Het is moeilijk te geloven.

Het liefst wil je emotioneel helemaal één zijn met je partner en stel je je partner vaak de vraag of hij of zij wel echt van je houdt. Herkenbaar?

Heb jij vaak lopen zeuren met de vraag: "schatje, hou je nog van me?". Grote kans dat je je dan in dit kwadrant bevindt.

onzeker in relaties

Je hebt dan een grote behoefte aan bevestiging en erkenning. Het probleem is, dat ook al krijg je van je partner die bevestiging en erkenning, dan nog zijn je problemen nog niet verholpen. Jouw overtuiging is namelijk zo hardnekkig dat je stug vol blijft houden dat het allemaal niet waar is wat je partner van je vindt. Je blijft ondanks dat toch afhankelijk van zijn/haar aandacht.

Wel vermoeiend, vind je ook niet? Straks zal ik je vertellen wat je hier aan zou kunnen doen.

Laten we nu ook eens kijken naar de kwadranten linksboven en linksonder.

Allereerst: de afwijzend-vermijdende mensen. Dit zijn de meer onafhankelijke types. Ze vinden het erg belangrijk om voor zichzelf te kunnen zorgen. Ze willen helemaal niet afhankelijk zijn van anderen en wensen die onafhankelijkheid ook bij hun partner terug te zien. Het zijn vaak prettige mensen in de omgang, gemakkelijk en toegankelijk maar tegelijkertijd hebben ze vaak last van bindingsangst.

Oeps, het is goed mogelijk dat je ex of partner zich in deze categorie bevindt waardoor jouw relatie stuk is gelopen? en als je net een leuke potentiële partner bent tegengekomen heb je het idee dat je tegen een muur aanloopt en geen steek verder komt?  Lees dan snel door!

In het kwadrant links onderaan, daar bevinden zich de angstig-vermijdende types.

verlangen en vermijding

Dit type is doodsbang om afgewezen, vernederd of gekwetst te worden. Deze mensen hebben vaak afstandelijke ouders gehad die er emotioneel niet voor hen waren. Ook deze groep denkt vaak negatief over zichzelf (dit in tegenstelling tot de andere vermijdende stijl: de afwijzend-vermijdende hechtingsstijl).

Ze voelen zich tegelijkertijd ook niet op hun gemak in hechte intieme relaties omdat ze hun partner niet het volledig vertrouwen kunnen geven. Ze willen ook weer niet afhankelijk zijn van hun partner. Ze houden zich op een veilige afstand zodat ze minder het risico lopen gekwetst te zullen worden.

Het zijn wel vaak mensen die twijfelen of ze wel leuk genoeg zijn. Ze verlangen in tegenstelling tot afwijzende mensen naar binding en intimiteit maar ze durven zich niet echt te geven. Dit alles kan leiden tot een ingewikkelde dynamiek in relaties: wel behoefte aan intimiteit en liefde, maar tegelijkertijd deinsen ze er ook voor terug.

Zie hier een paar voorbeelden uit de praktijk:

Thea is veilig gehecht

Ik heb sinds kort een relatie met een ontzettend leuke man. We hebben super goede gesprekken en voelen elkaar haarfijn aan. Ik voel dat we veel gemeen hebben. Ok, hij heeft wel zo zijn rare trekjes en kan soms boos worden om niks, maar ja, we zijn allemaal mensen en hebben zo onze kuren. We zijn elkaar niet iedere dag, maar dat is prima. Ik ga overigens deze zomer nog een weekje met een vriendin op vakantie, en dan zie ik nog wel wat het wordt met hem en of ik nog een week samen met hem op vakantie ga ”

je onafhankelijk voelen
angstig kijken op telefoon

Kim is obsessief-angstig gehecht

"ik heb Geert 2 maanden geleden leren kennen en we zijn zo verliefd. Hij zit de hele tijd in mijn hoofd. Gisteren was ik nog bij hem en vertelde hij me dat hij zo gek op me was, maar ja, ik heb vandaag nog helemaal niets van hem gehoord. Ik snap dat niet? Als je zo verliefd bent dan laat je toch wat van je horen? Ik kijk de hele tijd op mijn telefoon en dan zie ik dat hij online zit op whatsapp. Met wie vraag ik me dan af? Volgens mij zit hij me te bedonderen en moet ik het maar uitmaken"

Fred heeft een afwijzend vermijdende hechtingsstijl

Ik ken Deborah sinds kort en het is een erg leuke meid maar soms word ik helemaal gek van haar. Ze wil gewoon te veel en te snel. Gisteren werd ze bijv. weer zo boos omdat ik niet met haar mee wou naar een verjaardag van haar vriendin.

Ik vraag haar toch ook niet om met mij mee te gaan naar mijn vrienden? Ze begon zelfs al over samenwonen. Ik moet er niet aan denken dat ik nu al zou moeten samenwonen met haar. Ik ben nogal gesteld op mijn onafhankelijk leventje en Deborah is volwassen genoeg om te weten dat je niet per sé steeds bij elkaar te hoeven zijn. Ik weet het nog niet met haar, want ze claimt me echt te veel

bindingsangst

Hoe zit het met je zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen?

We kunnen de indeling van hechtingsstijlen ook nog op een andere manier bekijken. We gaan dan uit van overtuigingen die je hebt over jezelf en over anderen. We richten ons dan met name op de vraag: hoeveel zelfvertrouwen heb je en hoeveel vertrouwen heb je in anderen? 

De mate van zelfvertrouwen zie je in onderstaande afbeelding op de verticale lijn. Naarmate het zelfvertrouwen laag is, zal er ook meer spanning zijn in de relatie.

De horizontale lijn geeft het vertrouwen in anderen weer.

zelfvertrouwen en hechtingsstijlen

Wanneer je veilig gehecht bent dan ga je er al van uit dat mensen te vertrouwen zijn en dat je op ze kunt rekenen. Scoor je hierop laag dan probeer je intimiteit en binding juist te vermijden.

Als je zegt "ik ben emotioneel afhankelijk van mijn partner" of "ik ben emotioneel afhankelijk van mijn ex" dan is het eerste punt waar je aan zult moeten werken het vergroten van je zelfvertrouwen en dat je leert jezelf weer te waarderen!

Het is duidelijk dat wanneer je veilig bent gehecht (ik ben ok, jij bent oké) je jezelf de moeite waard vindt. Door dat uit te stralen, en tevens ook het vertrouwen in anderen, is de kans groot dat je dezelfde soort mensen aantrekt.

De problemen ontstaan juist door één van de andere drie combinaties. In het 2e kwadrant ‘ik ben niet oké/Jij bent oké’  vind je mensen die zich onzeker en afhankelijk gedragen. Ze claimen hun partner uit angst hem of haar kwijt te raken.

ik ben niet ok

Herkenbaar?

In het 3e kwadrant, vind je de ‘Ik ben oké/Jij bent niet oké’ groep mensen. Ze zijn vaak succesvol, hebben veel vrienden en het lijkt wel alsof hun hechtingsstijl probleemloos is. Maar toch, het tegendeel blijkt vaak waar. Ze kunnen zich niet echt binden omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze gekwetst kunnen worden door anderen. Ze lijden vaak aan verlatingsangst (maar ze zijn zich hiervan niet echt bewust) waardoor ze niet echt het verlangen naar binding ervaren.

In het 4e kwadrant, de ‘ik ben niet oké/jij bent niet oké’ vind je de mensen die aan de ene kant wel verlangen naar binding maar ze durven echter nooit dichtbij hun partner te komen. Wanneer dat gebeurt wordt hij/zij weggeduwd. Ze zijn ervan overtuigd dat de ander niet te vertrouwen is en daarom ook bang om gekwetst te worden.


Soort zoekt soort...

Dit is overigens heel interessant! De diagonale lijn verwijst naar het feit dat obsessief-angstige mensen vaak relaties aangaan met afwijzend-vermijdende partners. Dit blijkt keer op keer uit onderzoek. Wat precies de reden hiervan is is overigens nog onduidelijk.

Het lijkt wel alsof mensen obsessiever worden door een afwijzende partner en dat ze vermijdender worden door een obsessieve partner.

Hoe zit dat eigenlijk tussen jou en je partner of tussen jou en je ex? Herken je de dynamiek van jou relatie door wat ik je hier vertel? 

Dan zijn we hier weer terug bij wat ik noemde in het begin van dit artikel, de Franse uitspraak ‘fuis moi je te suis, suis-moi je te fuis’. Deze dynamiek is dus met name terug te vinden in relaties van partners met een afwijzend-vermijdende of obsessief-angstige hechtingsstijl.

Een andere reden dat deze mensen zich tot elkaar voelen aangetrokken is dat angstig-obsessieve mensen vaak denken dat ze hun best moeten doen om liefde te krijgen. Ze zijn onbewust geneigd om een partner te kiezen die die overtuiging bevestigt.

Ze zullen ook niet snel uit de relatie stappen, ook al is die partner afwijzend.

Als veilig gehechte mensen een vermijdende of angstige partner treffen, dan zullen ze eerder geneigd zijn uit de relatie te stappen. Ze weten immers dat er iemand moet zijn die lief kan hebben zonder al te veel moeite te hoeven doen. Dit in tegenstelling tot angstige mensen die zich meer vast zullen klampen uit angst te verliezen wat ze hebben.

Mensen uit het 3e en 4e kwadrant (de vermijdende hechtingsstijl) zullen niet zo snel een relatie aangaan omdat ze diep in hun hart bang zijn dat hun partner hun zal verlaten. Ze zullen eerder geneigd zijn te kiezen voor een obsessief gehecht iemand, die er niet zo snel vandoor zal gaan.

Hierdoor zullen bepaalde hechtingspatronen  in stand worden gehouden en versterkt worden.


Hoe kom ik af van mijn emotionele afhankelijkheid: er is gelukkig goed nieuws 

Jazeker, er is echter ook goed nieuws! Immers het is niet zo dat als je eenmaal een bepaalde hechtingsstijl hebt ontwikkeld je hier ook nooit meer vanaf komt!

Onder invloed van veranderend omstandigheden (woon-, leef-, werkomgeving) en ervaringen met partners die veilig gehecht zijn, verandert ongeveer 30% van de volwassenen van hechtingsstijl.

Maar recent wetenschappelijk onderzoek heeft tevens aangetoond dat hechtingsstijlen niet alleen maar aangeleerd zijn door ervaringen, maar ook een genetische basis hebben.

Wat vervelend denk je nu vast... Heb ik ook nog een fijne erfenis meegekregen...

De veilige hechtingsstijl heeft  voor 37% een genetische basis, de angstig vermijdende hechtingsstijl heeft dit voor 43% en de obsessief-angstige hechtingsstijl voor 25%.

De afwijzend-vermijdende hechtingsstijl heeft echter geen genetische basis. Deze stijl is dus volledig aangeleerd eigenlijk is dat ook wel logisch. Immers het is onnatuurlijk om geen intimiteit of emotionele banden aan te willen gaan met een ander.


Waarom jij emotioneel afhankelijk bent van je (ex)partner en welk een invloed dit heeft


Zoals eerder gezegd is het heel belangrijk dat je je eerst bewust bent van je eigen ontwikkelde hechtingsstijl.

Ga hiervoor niet alleen eens na hoe de relatie was met je ouders, maar ook de relatie van je ouders met hun ouders. Immers, ouders geven vaak onbewust hun eigen hechtingsstijl door aan hun kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat je eerlijk terugkijkt op je ervaringen in je vorige relaties, en wat jouw rol daarin was. Zie je een patroon?

Dit bewustzijn is heel belangrijk voor jouw gedrag binnen je huidige of toekomstige relaties.

Immers, als jij op een bepaalde manier steun en troost vraagt en die ook zelf weet te geven, en je ontvangt niet de reactie van je partner waar je op hoopte, dan zullen er onherroepelijk problemen ontstaan. Heb je bijvoorbeeld een partner met een vermijdende of angstige hechtingsstijl dan zul je niet zo snel die steun en troost krijgen, simpelweg vanwege hun wantrouwen in anderen.


Wat kun je doen om je eigen hechtingsstijl te veranderen?


Zoals ik eerder zei: bewustwording is een eerste stap. Allereerst, heb je een afwijzende of obsessief-angstige hechtingsstijl, weet dan dat je met je gedrag iets nastreeft wat onhaalbaar is.

De behoeften die in het verleden niet zijn vervuld worden zullen nu ook niet worden vervuld. De kans bestaat dat je je partner nog alleen maar meer van je afduwt als je probeert de goedkeuring en liefde te krijgen die je in je jeugd moest missen.

Heb je meer een vermijdende stijl, besef dan dat wantrouwen en gekwetste gevoelens niet opgelost zullen worden door liefde en vriendschap te vermijden.

Tot slot: wil je je hechtingsstijl veranderen, ga dan juist in tegen je neiging om te doen wat je impulsief voelt.

Heb je bijvoorbeeld de neiging om uit een relatie te stappen die je benauwt? of heb je juist de neiging om je vast te klampen aan je partner? Weersta dan deze neiging.

Natuurlijk zul je ervaren dat de spanning toe zal nemen, maar als je bewust volhoudt dan zul je merken dat de spanning ook weer wegvloeit. Probeer eens op een andere manier te reageren en onderzoek welk effect dat nieuwe gedrag heeft.

Wil je afkomen van je emotionele afhankelijkheid? Je liefdesverdriet verwerken of je ex terugwinnen? Laat mij je helpen! Je kunt coaching aanvragen via deze link


Hoe kan ik je helpen?

Laat me weten waarnaar je op zoek bent en hoe ik je kan helpen.

Wil je je ex terugwinnen omdat jullie relatie zo fijn en goed was? Schrijf je hieronder in! OF

Wil je direct 1-op-1 coaching, een Ebook lezen of therapie om van je liefdesverdriet, bindingsangst/verlatingsangst, obsessief gedrag af te komen? Meer liefde voor jezelf ontwikkelen zodat je je zeker voelt en mooie relaties kunt aangaan?

 Klik hier voor alle opties die ik je kan bieden!

ABONNEER Je OP MIJN PODCASTS (klik op de groene balk)

Als internationaal relatietherapeut, hypnotherapeut en coach (voor franstaligen en nederlandstaligen) helpt Michelle al jaren lang mensen om allerhande problemen om de liefde in hun relatie terug te vinden en scheidingen of relatiebreuken te voorkomen.

Laat een reactie achter
(reacties worden al dan niet goedgekeurd)

Je email wordt niet gepubliceerd. Vul hieronder je reactie en gegevens in

  1. Wat een verhelderend artikel! Bedankt, Michelle! Nu snap ik waar mijn gedrag tijdens mijn relatie vandaan kwam en weet ik waar ik zelf aan moet werken om in de veilig gehechte groep te komen. Mijn ex komt niet meer terug – en hoewel ik nog veel gevoelens voor hem heb – zolang we niet allebei in de veilig gehechte groep zitten, hoeft dat ook niet.

  2. Ik weet niet of ik emotioneel afhankelijk ben, maar ik vind het lastig om mijn relatiebreuk te accepteren. Hij heeft namelijk nog gevoelens voor mij. Gisteren hebben we elkaar gesproken, ik had nog vele vragen over de breuk. Ik begreep het allemaal niet, we zijn onlangs nog 3 dagen weggeweest en amper 4 dagen later maakt hij het uit. Hij vertelt dat hij wel enorm had getwijfeld, want die 3 dagen waren fantastisch. Maar hij had een vrouw ontmoet, waar hij gevoelens voor heeft, waar hij verliefd op is geworden. Bij deze vrouw voelt hij zich 100% op zijn gemak en kan hij volledig zichzelf zijn. Dat had hij niet bij mij. Ik was perplex toen hij mij dat gisteren vertelde. We hadden hele fijne (bijzondere) seks, ook dat gaf hij toe. Hij mist dat namelijk wel bij de nieuwe vriendin. OOk de manier waarop wij sliepen, mist hij. Hij zal die momenten (1,5 jaar intieme relatie) altijd blijven koesteren. Op het eind zoende hij mij lang op de mond, ik kon merken dat hij meer wou, maar dat gelukkig niet deed. Ook zei hij dat hij niet weet hoe het over 3 jaar tussen ons is. Maar ook zei hij dat het tussen ons echt over is.

    Is het dan raar dat ik hoop blijf houden? Ik proef twijfels. Ik weet als geen ander hoe belangrijk goede en fijne uitdagende seks voor hem is. Maar hij zei dat niet alles daarom draait.

    1. Beste Dwarrel, het klopt dat niet alles draait om fijne seks. Maar heb je begrepen wat hij precies heeft gemist in de relatie met jou? Wat de reden is dat hij niet volledig zichzelf kan zijn bij jou? Daar zit natuurlijk de oplossing. Ik wens je veel sterkte! Liefs, Michelle

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ontvang mijn 11-delige videoserie + nr 1 geheim voor het terugwinnen van je ex en het verwerken van je liefdesverdriet

LIEFDESVERDRIET VERWERKEN - HOE KRIJG IK MIJN EX TERUG