Onmogelijke liefde loslaten, hoe doe je dat

Een onmogelijke liefde is vaak het favoriete onderwerp van films of boeken. Het thema is succesvol omdat het mensen aangrijpt vanwege herinneringen aan een pijnlijke periode. De onbereikbare liefde en het daarmee gepaard gaande heftige liefdesverdriet stimuleert romantische ideeën over hoe het zou zijn als de liefde wel mogelijk zou zijn geweest.

Het verdriet van een onmogelijke liefde kan zo intens zijn, dat men er letterlijk lichamelijk ziek van kan worden. De negatieve invloed op het geestelijk welzijn kan zo groot zijn met zelfmoord als gevolg. Het is dus van groot belang dat je leert omgaan met het loslaten van een onmogelijke liefde. In dit artikel geven we je enkele tips ter overdenking.

De oorzaken van een onbereikbare of onmogelijke liefde

Een liefde kan onmogelijk zijn als er sprake is van onderlinge verschillen. Het gaat dan vaak om verschillen in:

  • godsdienst
  • maatschappelijke opvattingen
  • leeftijd
  • gezinsituatie- of achtergrond

Ook is er sprake van een onbereikbare liefde als deze onbeantwoord blijft.

Als de liefde tussen twee mensen ontstaat, onderschat men in het begin vaak de impact van deze verschillen op de relatie in een later stadium. Immers, de heftige verliefdheid maakt dat je je zowel lichamelijk als geestelijk sterker voelt dan ooit tevoren. Je denkt “wij kunnen de wereld aan. Niets en niemand kan ons scheiden”. Echter realiseert men zich niet dat de rekening vaak pas later gepresenteerd wordt, zodra de kwetsbare periode zich aandient: na de eerste fase van intense verliefdheid.

Tal van obstakels dienen er dan te worden overwonnen zoals sleur, verveling, gewenning, stress, tijdsdruk etc. Een relatie waarvan één of beide partners zich laat beïnvloeden door die verschillen is al gauw gedoemd te mislukken. Twijfels slaan toen en al snel concludeert men dat het ‘niet langer meer gaat’.

Het is ook vaak het moment waarop men zich afvraagt of die verschillen het de relatie achteraf gezien toch onmogelijk maakt om met elkaar verder te gaan. Men denkt te moeten kiezen tussen familie of partner hetgeen vaak een zeer lastige keuze is

Een onmogelijke liefde voorkomen door vooraf de verschillen te bespreken

Omdat het begin van de relatie dus zo fantastisch is, staat men niet stil bij de vraag dat die relatie uiteindelijk ook echt onmogelijk kan worden, ondanks het feit dat men zich bewust is van die verschillen. Juist door dat bewustzijn (onze liefde is eigenlijk onmogelijk en toch zal deze alles overwinnen) voelt men zich des te meer tot elkaar aangetrokken. Helaas blijkt vaak in een later stadium dat het in de relatie toch allemaal anders uitpakt.

Daarom is het aan te raden al in de intense beginfase over deze verschillen te durven spreken en er rekening mee te houden dat het risico op mislukking er wel degelijk is.

Probeer er samen dus eerlijk vooruit te komen hoe de omgeving over jullie verschillen denkt en hoe belangrijk ze voor jullie zijn. Wat te doen als blijkt dat familie, vrienden of zelfs de werkgever tegen jullie relatie is? Hoe stellen jullie je dan op? Hoe belangrijk is het allemaal voor je eigen ware geluk?

Een onbereikbare liefde leren te overwinnen

Als de relatie uiteindelijk door de druk van de buitenwereld bezwijkt, breekt er een fase aan waarbij men te maken krijgt met schuldgevoelens, het gevoel tijd verloren te zijn. Het is echter belangrijk om jezelf de tijd te gunnen om over je verloren en nu onbereikbare liefde heen te komen.

Men zegt ook ‘tijd heelt alle wonden’. Ook al is dat niet helemaal waar (een echt intense ervaring vergeet men namelijk nooit) toch is het belangrijk hier waarde aan te hechten en de tijd goed te benutten. Werk dus aan jezelf door je pijn en verdriet ook echt een plek te geven. Erover praten of te schrijven helpt echt, blijven kniezen of met wrokgevoelens blijven zitten heeft een averechts effect.

Klik hier om een reactie achter te laten 4 reacties
LIEFDESVERDRIET VERWERKEN - HOE KRIJG IK MIJN EX TERUG